Pēc grozījumiem konkursa nolikumā tiek mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums.

Pēc grozījumiem konkursa nolikumā tiek mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums.

(vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101)

 Skatīt  www.vecsaliena.lv/iepirkumi

25.04.2014.