Reisu izpildes var kavēties vairākos maršrutos

Reisu izpildes var kavēties vairākos maršrutos SIA Daugavpils autobusu parks Maršruta numurs Maršruta nosaukums Nr.5502 Daugavpils–Ļubasti Nr.5503 Daugavpils–Šķeltova Nr.5506 Daugavpils–Špoģi–Aglona–Priežmale Nr.5573 Daugavpils–Cirši–Naujenes stacija Nr.5575 Daugavpils–Biķernieki Nr.6167 Daugavpils–Behova Nr.6172 Daugavpils–Bramanišķi Nr.6173 Daugavpils–Zemgale Nr.6175 Daugavpils–Lukna–Daugavpils Nr.6176 Daugavpils–Degtjarka Nr.6177 Daugavpils–Matulanišķi– Demene–Lietuvas robeža Nr.6178 Daugavpils–Lipinišķi Nr.5509 Dagda–Robežnieki Nr.6211 Krāslava–Robežnieki–Asūne Nr.6212 Krāslava–Lielborne Nr.6215 Krāslava–Šķeltova–Grāveri Nr.6239 Krāslava–Grāveri–Andrupene Nr.6293 Krāslava–Robežnieki–Skuķi–Nauļāni Nr.6187 Daugavpils–Lipinišķi