Sabiedriskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 02.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Vecsalienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, savērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Ostrovi kapsētā – 4 priedes, 4 egles

Luterāņu kapsētā – 3 egles, 5 bērzi.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 12.10.2016.līdz 02.11.2016.

Lūgums Vecsalienas iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Vecsalienas pagasta pārvaldē, Červonkas pils, Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils nov., pie zemes lietu speciālista. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65475870 (kontaktpersona S. Kursīte).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.