Sadarbība

Cenu izpēte

Tehniskā būvprojekta ,,Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā” ekspertīze.

Vecsalienas pagasta pārvalde veic cenu izpēti   tehniskā būvprojekta (turpmāk tekstā – TP) ,,Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā” ekspertīzes veikšanai.

Cenu_aptauja_buvekspertam

14.03.2012.g.

Vecsalienas pagasta pārvalde vēlas iegādāties sniega lāpstu :

  • darba platums ne mazaks ka 3 metri;
  • koniska un pagriežamā uzkaramā uz priekšējo traktora uzkari
  • traktora jau 130 z.sp.

Tālrunis (komunalās saimniecības vadītājs): 65475867

Vecsalienas pagasta pārvalde:

  • Vēlas iegādāties pļavmašīnas ceļu pļaušanai Z-173 vai Z – 165 , platums 1.658m.

Griezties pa tālruni: komunalās saimniecības vadītājs 65475867