Salienas pagasta pārvaldes administrācijas un struktūrvienību darbība tiks nodrošināta attālināti

No 18.marta Salienas pagasta pārvaldes administrācijas un struktūrvienību darbība tiks nodrošināta attālināti

(pārtraucot pakalpojumu sniegšanu klātienē)!

Lai samazinātu riskus saistībā ar vīrusa “Covid-19” izplatību no 18.marta Salienas pagasta pārvaldes administrācijas un struktūrvienības darbība tiks nodrošināta attālināti (pārtraucot  pakalpojumu sniegšanu klātienē).

Jums ir iespēja atsūtīt savus iesniegumus uz  e-pastu parvalde@saliena.lv, vai atstāt Salienas pagasta pārvaldes pieņemamajā telpā, Vecsalienas muižas pils ēkā 1.stāvā iesniegumu kastē, kā arī sazināties telefoniski:

Pārvaldes vadītāja Svetlana Kursīte 65475253;29696260;29640245
Lietvedības pārzine Oksana Parfjonova 65475248; 26588261
Klientu apkalpošanas speciālists Viktorija Saveļjeva 65475870
Sociālā darbiniece Tatjana Babina 65453529; 20228711
Sociālā darbiniece Tatjana Smargune 65475865; 25618669
Bāriņtiesa Jāzeps Valters 65471249; 26956507
Nodokļu inspektore Olga Ričika 65475606
Zemes lietu speciāliste Anna Prudāne 65471261;28371736
Ambulatorās aprūpe dienesta ārsta palīgs Tatjana Jevsejeva 65475864
Ambulatorās aprūpes dienesta medmāsa Alla Lebedjonoka 65475316

 

Kase neveic skaidras naudas  maksājumu pieņemšanu līdz 2020.gada 14.aprīlim.

 

Komunālo pakalpojumu, zemes nomas un nekustāmā īpašuma maksājumus var veikt elektroniski ar bankas starpniecību.

 

SALIENAS PAGASTA  PĀRVALDE
Reģ.Nr. 90000073535
VALSTS KASE, Kods TRELLV22, Konts LV10TREL9812138003000

A/S SWEDBANK  LV54HABA0551028213726

A/S SEB banka LV70UNLA0005011130319