Sapulces ar iedzīvotājiem

Laikā no 8. februāra līdz 22. martam Daugavpils novada pagastos notiks sapulces ar iedzīvotājiem. Tās tiks organizētas, lai sniegtu informāciju par pagasta pārvaldēs 2016.gadā paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzklausītu iedzīvotāju jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem.

Vecsalienas pagastā sapulce ar iedzīvotājiem notiks 15.martā  kafejnīcā “Pie Červonkas pils” plkst.  10.00