Senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām pasākums!

12. maijā klubā Vecsalienas pagastā tika organizēts senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām pasākums. Pasākumā piedalījās ap 50 dalībniekiem. Šī gada pasākuma tematika bija “Mana somiņa” – ikviens tika aicināts ierasties ar savu somiņu, kā arī tika izsludināts salātu konkurss.

Ar pateicības vārdiem uzstajās Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītājs Semeons Pavlovs. Kā arī pasākumā piedalījās dāmas no Červonkas kluba un ar nelielu koncertu Skrudalienas pamatskolas skolēni.

Visi klātesošie degustēja salātus, pēc kā ar nelielām dāvanam un ar skaļiem aplausiem tika atzīmēti labāko salātu gatavotāji: Savicka Janīna, Astašonoka Valentīna, Jevsejeva Janīna, Baranovska Vera, Sizova Regīna un  Bogdanova Jefrosinija.

Vecsalienas pagasta parvalde pateicas šo svētku sponsoriem SiA “ Dubiki”, un  SIA “Preiļu siers”.

Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem par aktīvu līdzdalību!