Tūrisms

Vecsalienas pils un parks

Vecsalienas pils , Latvijas Republikas arhitektūras un vēstures piemineklis . Vecsalienas pils atrodas 20 km attālumā no Daugavpils.

Vecsaliena, daži saka Červonka , varbūt šim otrajam nosaukumam ir kāds sakars ar sarkanās krāsas apzīmējumu poļu valodā , jo pils celta no sarkaniem ķieģeļiem.

Pili cēlis barons fon Hāns 1870.gadā.

Pils būvēta neogotikas stilā. Arhitekts nav zināms. Celtniecībā par pamatu tika ņemti konkrēti angļu gotikas “manor house” paraugi, taču parters ir izpildīts baroka stilā. Tā ir visai gleznaina ēka ar dinamisku un sarežģītu apjoma kompozīciju – īsta pasaku pils. Ēka segta ar stāvu divslīpju jumtu. Tās plastiku vairo rizalīti, mezonīni, tornis. Ar sevišķu rūpību izstrādātas detaļas. Tās ir daudzveidīgas un veiksmīgi papildina apjoma telpiskā risinājuma izteiksmību. Piemēram, logu ailes ir smailloka, segmentveida, taisnstūra un apaļas. Dažāda ir arī to dekoratīvā apdare un izkārtojums fasādē.

Tur, kur agrāk bijis pils īpašnieka – barona fon Hāna kabinets, saglabājusies krāsaina loga vitrāža , kurā redzams –fon Hānu dzimtas ģērbonis ar gaiļa attēlu. I stāvā ir saglabājusies zāle ar grezniem griestiem un kafeļa krāsns ar dekoratīviem māla veidojumiem. Saglabājies arī sienas seifs pārvaldnieka kabinetā.

Arī pils tornis nav restaurēts .Interesanti ir apskatīt senos mūrēto sienu fragmentus , ko var redzēt pagraba telpās.

Pa vecām vītņveida kāpnēm ( pavisam to ir 62 ) var uzkāpt pils tornī, aptuveni 4 stāva augstumā, no kurienes paveras brīnišķīgs skats uz Vecsalienas parku .

Apkārt pilij ilgi gadsimtiem aug veci koki. Blakus vienai no sienām aug varens ozols, bet apkārt pilij – brīvi plānots 6 ha liels parks. Tajā aug reti un eksotiski augi un koki.apm 14 sugas Priekšā pilij izveidots plašs zāliena aplis.

Vienlaikus ar pili bija uzcelta kapliča tagadējos Vecsalienas kapos.

Sīķeles evaņģēliski luteriskā baznīca

Sīķeles evaņģēliski luterisko baznīcu cēlis un pastorātu nodibinājis kanclers Miķelis Brunavs 1590.gadā Sīķelē. Toreiz baznīca vēl nebija nosaukta .Tagadējā mūra baznīca celta 1823.gadā un tā paša gada otrajā septembrī iesvētīta . 1879.gadā baznīca pārbūvēta un par apmēram pusi paplašināta ar 450 sēdvietām .

Pirms pirmā pasaules kara par baznīcas filiāli kļūst Bornes ev.lut.draudze .Tiek minētas gan arī citas filiāles , gan Lašu un Elkšņu draudzes , bet pēc 1930.gada Sīķeles draudze tiek atdalīta no visām filiālēm.

19.gs.beigās luterticīgiem latviešiem iepērkot šai novadā mājas , jau 1890.gadā Sīķeles un Bornes draudzē locekļu skaits pieaug līdz 2300,bet tad pamazām sākas atplūdi , jo latvieši pārceļas uz pilsētām, daļa tika represēti ,bet vēl 1938.gadā Sīķelē skaitās 554 locekļi.

Altārgleznai,kur Jēzus iestāda svēto vakariņu ,autors un gleznas vecums nav zināms.Glezna bija nozagta , bet šobrīd atkal grezno baznīcu.

Apkārt baznīcai ir vecie Sīķeles kapi ,kur atrodas vairāki valsts nozīmes kapu pieminekļi.

Salienas (Tartaka) Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca

Baznīca celta 19.gs.beigās ,1985.gadā iesvētīta .Baznīca celta no skaldītiem laukakmeņiem , apšūta ar sarkaniem ķieģeļiem .Iekšpusē vienstāva ikonostass . Baznīcā atrodas ap 30 valsts un vietējās nozīmes mākslas pieminekļi –ikonas un baznīcas piederumi. Pareizticīgo draudzē 1889.gadā bija 1111 locekļu,1914-744,1938.-643.

1995.gadā tika svinēta baznīcas 100 gadu jubileja

Vecsalienas pagasta liela teritorijas daļa apm 1900 ha ietilpst dabas parkā „Daugavas loki” ,kur priecē gleznaini Daugavas krastu skati

Daugavas krastā atrodas vēl viens vēstures piemineklis Rozališku muiža, kas celta apm.vienā laikā ar Vecsalienas pili bvaronu fon Hānu īpašums Šobrīd muižas ēka ir privātīpašums