Vecsalienas pagasta pārvalde īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektu.

Tika izsludināts iepirkums:

‘’Inženierģeoloģiskās un inženiertopogrāfijas izpēte, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi  ūdenssaimniecības attīstībai Daugavpils novada Vecslaienas  pagasta Červonkas ciemā.’’

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPP2013/2/ERAF (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101)

Iepirkuma procedūra: saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 81 .pantu.

10.11.2013.