Vecsalienas pagasta pārvalde īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektu.

2014. gada 25. jūnijā  Vecsalienas  pagasta pārvalde parakstīja līgumu ar uzņēmumu SIA „Ditton Būve” par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā” (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101) realizāciju iepirkumā „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība, sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija”.   

Saskaņā ar Vecsalienas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas lēmumu no 04.06.2014.gada SIA „Ditton Būve” ir  atzīts par sekmīgāko pretendentu iepirkumā, kā pretendents, kas piedāvājis zemāko cenu.

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām. Jāatgādina, ka, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli kalpos Vecsalienas ciema iedzīvotājiem ilgus gadus.

26.06.2014.