Vecsalienas pagasta pārvalde īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektu

2013. gada 02. oktobrī Vecsalienas pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā”, (vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101) īstenošanu.—–

Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.