Vecsalienas pagasta pārvaldē notika pirmā darba plānošanas sapulce.

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) realizējamā projektā,,Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada, Vecsalienas pagasta, Červonkas ciematā” ir uzsākti  būvdarbi.

        Šī gada 7.jūlijā uzsākot būvdarbus, Červonkas pagasta pārvaldē, notika pirmā darba plānošanas sapulce. Kurā piedalījās Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks A.Aizbalta kungs, Vecalienas pagasta vadības pārstāvji, projekta vadītājs, būvuzraugs V.Abrazumova kungs, tehniskā projekta autora ,,SIA ,,Ekolat” pārstāvis, būvdarbu izpildītāji SIA ,,Diton Būve” vadītajā vietnieks V.Ostapko kungs un vadošie speciālisti, apakšuzņēmēju pārstāvji.

(vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/082/101)

  

08.07.2014