Vecsalienas pagasta pārvalde piedāvā būvuzņēmējiem

Vecsalienas pagasta pārvalde piedavā būvuzņēmējiem   līdz 21.jūlijam plkst. 16.00 iesniegt elektroniski piedāvājumus ceļu posmu atjaunošanas darbu veikšanai, saskaņā ar darba plānu.

Darbu apraksts: ceļš Nr. 96-11 “Celtnieši – Tartaks” 1.285 – .1400 (B-4,5 m) un ceļš Nr. 96-20 “Malkālne – Tartaks” 3.935 – 4.000 (B -5,5 m) .

Nr.p.k. Darba apraksts Mērvienība Daudzums
1. Ceļa sāngravju tīrīšana ar ekskavatoru, grunti aizvedot m3 186
2. Caurteku Ø -0.5 m remonts m 9
3. Caurteku Ø – 0.4m būve m 8
4. Nobrauktuves būve gab. 1
5. Caurteku Ø-04 m gala nostiprinājumu būve gab. 4
6. Grants seguma mehanīzēta atjaunošana ar drupinatu granti (h-16cm) m3 148
7. Ceļa klātnes profilēšana B-4.5m m2 880