Vecsalienas pagasta svētki!

28.oktobrī pirmo reizi notika Vecsalienas pagasta svētki. Svētki notika Červonkas pils muižas lielajā zālē. Pasākumu ar sirsnīgiem vārdiem, novelējumiem atklāja bibliotēkas vadītāja V. Morskova un kluba vadītāja R. Piščika.

Pēkšņi zālē nodzisa  gaisma un mūzikas pavadījumā turot rokās svečturi zālē ienāca barons un baronese (J. Gridasovs un S. Kursīte). Baronu ģimene apsveica pagasta iedzīvotājus svētkos, novēlēja arī turpmāk palikt draudzīgiem, čakliem un izpalīdzīgiem kā arī bija ļoti apmierināti un gandarīti ka viņu muižas ļaudis  atrodas lieliskā garastāvoklī. Pēc pagasta vadītāja uzrunas, notika koncerts.

Pagastu ar  dāvanām un ar priekšnesumu  apsveica Salienas senioru sieviešu kolektīvs “Melodija” un Silenes vokālais ansamblis “Līgaviņas”. Viesi nodziedāja vairākas jautras dziesmiņas, un zāle arī palīdzēja dziedāt.

Pēc koncerta ar nelielām dāvānam tika godināti pagasta iedzīvotāji, kuri ar savu darbu attīsta un popularizē Vecsalienas pagastu. Nominācijā “Lauksaimniecība” tika atzīmēti: V. Kucina, A. Zabozlajevs, A. Lenčevskis, J. Dubovskis, V. Kovaļevskis.

Nominācijā “Māksla” godināti V. Kukjāns, Z. Koļesnikova, Ž. Sproģis un A. Abuhoviča.

Dāvanas un pateicības vārdus  saņēma Vecsalienas pagasta komunāla saimniecība par labu darbu, mednieku kolektīvs “Skrudaliena”, darbnieki, kuri palīdz uzturēt kārtībā Červonkas muižas pils parku.

Bibliotēkas vadītaja Valentīna Morskova atzīmēja un apsveica visaktīvākus lasītājus: E. Jurkjāni, S. Davidovu, A. Belovu, V. Matuli, J. un I. Mihailovus.

Jaunatnes lietu speciāliste Jūlija Smargune pateicās jaunatnei par aktīvu dalību rīkotajos pasākumos, un pasniedza dāvaniņas A. Šeršnovai, V. Zdankovskim,K. Platonovai, D. Aleksejevai, A. Gaņinam, A. Grigorjevai, K. Daņiļevičai, A. Abrazevičam, L. Dvorjaņikovai.

Pasākumā noslēguma baronese un barons uzaicināja visus iedzīvotājus un ciemiņus pacienāties ar tēju un kļinģeri.

Turpinājumā visiem tika piedāvāts  padejot mūzikas pavadījumā.

Esam pateicīgi visiem, kas palīdzēja organizēt Vecsalienas pagasta svētkus, radošajiem kolektīviem un pagasta iedzīvotājiem par atbalstu.