Vitamīni, veselīgs dzīvesveids

15.02.2019. gadā  plkst.18.00 Vecsalienas pagastā,Červonkas pilī notika pasākums “Vitamīni, veselīgs dzīvesveids”. Pasākumā piedalījās 8 komandas no Daugavpils novada pagastiem: Sventes pagasts, Salienas pagasts, Maļinovas pagasts, Demenes pagasts, Medumu pagasts, Kalkunes pagasts, Skrudalienas pagasts un Vecsalienas pagasts. Pasākumā piedalījās 70 jaunieši kopā ar jaunatnes lietu speciālistiem.

Pasākuma laikā tika demonstrēti prezentācijas, video un vingrinājumi, viktorīnas, spēles un priekšnesumi. Katram pagastam bija jāsagatavo savs mājas darbs uz piedāvātu tēmu – “Vitamīni, veselīgs dzīvesveids”. Pēc pasākuma bija diskotēka un cienasts no Vecsalienas pagasta. Pēc pagastu uzstāšanās, katrai komandai tika pasniegta “salda” dāvana.

Zāle un visas citas tēlpas bija noformētas atbilstoši pasākuma tematikai un stilam. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Oļesja Ņikitina, Daugavpils novada deputāts Aleksejs Mackevičs un Vecsalienas pagasta parvāldes vādītaja Svetlana Kursīte.